Je slovenščina tukaj umolknila? I Ist Slowenisch hier für immer verstummt?

Sendereihe
AGORA Divan
  • Slovenscina v Mlakah
    19:29
audio
Razsežnosti pouka na daljavo na Koroškem
audio
Brezdomstvo v času pandemije I Obdachlosigkeit in Zeiten der Pandemie
audio
Dvojezični filmi štajerskih šolarjev
audio
Vsi koledarji Mohorjeve v Celovcu odslej na spletu
audio
DIGIETHIK I digitalna etika
audio
Anderland. das eigene. das andere. das fremde.
audio
Push-Back Alarm Austria
audio
ONE BILLION RISING 2021
audio
Greenpeace – 50 let I 50 Jahre
audio
ORGANICER - pametni planer I smart Planer

Vnovič smo se podali na dvojezični vaški potep, tokrat v neposredno bližino Sobote I  Soboth, v kraj Laaken I Mlake, kjer smo iskali slovensko govoreče ljudi. Glede na številna ugibanja in spekulacije smo bili radovedni: ali je slovenski jezik v teh krajih resnično umolknil?  Pred več kot stotimi leti je na to vprašanje že odgovoril slovenski učitelj in publicist Ante Beg z naslednjimi besedami: „v hišnih imenih naletim na star’ga Slovenca, toda v besedi je tujc, Nemec iz ust mu tišči“. Kaj pa so dejali tamkajšni krajani danes pa izveste v reportaži Jasmine Godec.

Wir begeben uns wieder auf eine Erkundungsreise durch ein zweisprachiges Dorf. Diesmal befinden wir uns in Laaken I Mlaken, in unmittelbarer Nähe der Soboth I Sobota. Wir suchen Menschen, die noch Slowenisch sprechen. Aufgrund von Gerüchten und Spekulationen wurden wir neugierig: ist die slowenische Sprache hier wirklich verstummt? Vor mehr als hundert Jahren beantwortete der Slowenischlehrer und Publizist Ante Beg diese Frage mit den Worten: „Im Hofnamen sehe ich einen alten Slowenen, aber im Wort ist er fremd, ein Deutscher drängt ihm aus dem Mund“. Was die dort lebenden Menschen dazu sagen, hören Sie im Beitrag von Jasmina Godec.

Schreibe einen Kommentar