Die Jenischen I Jeniši

Podcast
AGORA Divan
  • J
    13:57
audio
09:09 Min.
Novi prostori KIS-a
audio
13:50 Min.
Steklo navdušuje I Glas begeistert
audio
21:47 Min.
Letztes Zusammensein I Zadnje druženje v Ratschendorfu
audio
21:04 Min.
Na obisku v Deželi kozolcev I Zu Besuch im Land der Heuharfen
audio
09:31 Min.
Kulturni teden gostijo Škofiče
audio
21:51 Min.
Dolga noč plesa v Pliberku
audio
36:35 Min.
Kaj je ekofeminizem? I Was ist Ökofeminismus?
audio
20:55 Min.
Armut als Herausforderung I Revščina kot izziv
audio
33:18 Min.
Globale Kulturrevolution
audio
23:52 Min.
Okrogla miza - Izginjanje koroških Slovencev

Jenische leben in Europa und in ganz Österreich, sie sind eine transnationale Minderheit. Der Europäische Jenische Rat spricht von ca. 500.000 Jenischen in Europa. Jenische haben eine eigene Sprache, das Jenische. Es wird traditionell nur innerhalb der Familien weitergegeben. Die jenische Kultur ist eine mündlich tradierte. Die Jenischen sind ein wichtiger Teil Österreichs und dessen Geschichte. Sie lebten immer schon hier. Eine Minderheit, deren Geschichte von Armut und Diskriminierung, von Ausgrenzung und Marginalisierung, von Vertreibung, Verfolgung und Vernichtung geprägt ist, aber auch von Assimilation und Integration, von totaler Anpassung bis zum kulturellen Vergessen.

Jeniši živijo v Evropi in po vsej Avstriji, so nadnacionalna manjšina. Evropski svet Jenišev govori o približno 500.000 pripadnicah in pripadnikih v Evropi. Jeniši imajo svoj jezik. Tradicionalno se prenaša le v družinah. Jeniška kultura je ustna. Jeniši so pomemben del Avstrije in njene zgodovine. Vedno so živeli tukaj. Narodna skupnost, katere zgodovino krojijo revščina in diskriminacija, izključenost in marginalizacija, izgon, preganjanje in izničenje, pa tudi asimilacija in integracija vse do kulturne pozabe.

Gestaltung I Oblikovanje: Asja Boja

Schreibe einen Kommentar