Rovi Tezno I Stollen Tezno

Podcast
AGORA Divan
  • Rovi Tezno I Stollen Tezno
    33:47
audio
LGBTQIA+ v Mariboru I in Marburg
audio
Zelena Japka: trgovina brez plastične embalaže I Laden ohne Plastikverpackung
audio
Živimo s kulturno dediščino Cmureka I Leben mit dem kulturellen Erbe von Mureck
audio
Spletne fletne I Online Flutes
audio
MUT ZUM LERNEN
audio
Družina mladih umetnikov I Junge Künstler_innen-WG
audio
Študentka na razpotju I Studienwege
audio
Stališča državljanov na temo migracij in populizma
audio
Kreativno učenje nemščine v Radljah I Kreativ Deutsch lernen in Radlje

Pod poslovno proizvodno cono Tezno v Mariboru I Marburg, se raztezajo podzemni rovi, ki so jih nemški okupatorji z namenom zaščite proizvodnje letalskih delov pred bombnimi napadi, začeli graditi leta 1943. Rove lahko v vodenih skupinah tudi obiščete in se spoznate z zgodovino rovov in cone. Z namestnico direktorja Zavoda poslovno proizvodne cone Tezno, Majo Vintar, je govorila Nika Škof.

Unter der Geschäfts- und Produktionszone Tezno in Marburg I Maribor dehnen sich unterirdische Stollen aus, die 1943 von der deutschen Besatzung gebaut wurden. Wenn Sie an einer Führung durch den Stollen teilnehmen, erfahren Sie bei der Besichtigung alles über die Geschichte der Zone und den Stollen. Nika Škof sprach mit Maja Vintar, der stellvertretenden Direktorin von Tezno.

 

Leave a Comment