Willkommenskultur und Stacheldraht I Kultura dobrodošlice in bodeča žica

Sendereihe
AGORA Obzorja
  • Willkommenskultur und Stacheldraht
    24:53
audio
Im Gespräch mit Siegfried Stupnig I Pogovor s Siegfriedom Stupnigom
audio
Zgodba o izbrisanih še ni zaključena
audio
Die erste Ausgabe 2021 I Nova številka
audio
Odličja JSKD tudi na Koroško I Kärntner Ehepaar ausgezeichnet
audio
30 Jahre Initiative Minderheiten I 30 let Iniciative manjšin
audio
Janko Messner v središču slovenskega kulturnega praznika
audio
Prijave na festival Europa Cantat 2021 odprte do 15. februarja
audio
Izid črne knjige o nezakonitih vračanjih na mejah EU
audio
Doppelleben I Dvojno življenje

Marlene Persch, Milo Strauss und Christopher Kalwei haben 2018 ihre Erfahrungsberichte von drei österreichischen Grenzübergängen (2015-2017) unter dem Titel „Nationalstaat 101: Wie man eine Grenze dichtet“ präsentiert. Nun ist mit anderen Wissenschafter_innen, Mitarbeiter_innen von NGO´s und freiwilligen Helfer_innen ein Buch entstanden, das vom privaten und beruflichen Alltag inmitten der Flüchtlingskrise handelt.

Leta 2018 so Marlene Persch, Milo Strauss in Christopher Kalwei predstavili svoja poročila o izkušnjah s treh avstrijskih mejnih prehodov (2015–2017) pod naslovom „Nacionalna država 101: Kako zapečatiti mejo“. Zdaj je skupaj z drugimi znanstveniki, zaposlenimi v nevladnih organizacijah in prostovoljci nastala knjiga, ki govori o vsakdanjem zasebnem in poklicnem življenju sredi „begunske krize“.

Gestaltung I Oblikovanje: Asja Boja

Schreibe einen Kommentar