O življenju ob meji I Über Leben an der Grenze – Alexa Wild

Sendereihe
AGORA Divan
  • Über_leben_an_der_Grenze_Alexa_Wild_srajner_31.10.2020
    18:40
audio
Vsi koledarji Mohorjeve v Celovcu odslej na spletu
audio
DIGIETHIK I digitalna etika
audio
Anderland. das eigene. das andere. das fremde.
audio
Push-Back Alarm Austria
audio
ONE BILLION RISING 2021
audio
Greenpeace – 50 let I 50 Jahre
audio
ORGANICER - pametni planer I smart Planer
audio
Poziv dijakov: Odprimo šole!
audio
Mladi rod praznuje 70 let
audio
Endlich Schutz für Frauen I Zaščitimo ženske

Alexo Wild zanimajo zgodbe ljudi. Predstavljamo dve knjigi v katerih je predstavila življenjski zgodbi družin ob meji. Prva knjiga z naslovom »Schwarze Nebel, weisse Hände« opisuje skromno življenje družine Luke Sekolovnika iz Sobote. V drugi knjigi »Zu Mittag um zwölf war alles erledigt.« pa predstavlja sestrsko zgodbo iz Cmureka, prav tako povezano s Soboto.

Alexa Wild interessiert sich für die Geschichten der Menschen. Wir stellen zwei Bücher vor, in denen sie die Lebensgeschichten von Familien entlang der Grenze präsentiert. Das erste Buch mit dem Titel „Schwarze Nebel, weiße Hände“ beschreibt das bescheidene Leben der Familie von Luka Sekolovnik aus Sobota. Im zweiten Buch „Zu Mittag um zwei war alles erledigt“ erzählt sie eine Geschichte aus Cmurek.

Schreibe einen Kommentar