Evropska listina o regionalnih ali manjšinskih jezikih

Sendereihe
AGORA Obzorja
  • Evropska listina o regionalnih ali manjšinskih jezikih
    21:16
audio
Zdenka Hafner-Čelan
audio
Virtualni sprehod po razstavi - Slovenci, za zmiraj gre
audio
Im Gespräch mit Siegfried Stupnig I Pogovor s Siegfriedom Stupnigom
audio
Zgodba o izbrisanih še ni zaključena
audio
Die erste Ausgabe 2021 I Nova številka
audio
Odličja JSKD tudi na Koroško I Kärntner Ehepaar ausgezeichnet
audio
Willkommenskultur und Stacheldraht I Kultura dobrodošlice in bodeča žica
audio
30 Jahre Initiative Minderheiten I 30 let Iniciative manjšin
audio
Janko Messner v središču slovenskega kulturnega praznika
audio
Prijave na festival Europa Cantat 2021 odprte do 15. februarja

Evropska listina o regionalnih ali manjšinskih jezikih je pomemben dokument Sveta Evrope, ki zavezuje države podpisnice k zaščiti regionalnih in manjšinskih jezikov. Med podpisnicami sta tudi Avstrija in Slovenija.

Države članice Sveta Evrope, ki so podpisnice Evropske listine o regionalnih ali manjšinskih jezikih med drugim poudarjajo vrednost medsebojnega prepletanja kultur in večjezičnosti. Upoštevajo, da varstvo in spodbujanje regionalnih ali manjšinskih jezikov ne smeta škodovati uradnim jezikom. Zavedajo se, da varstvo in spodbujanje regionalnih ali manjšinskih jezikov pomembno prispevata h graditvi Evrope, ki temelji na načelih demokracije in kulturne raznolikosti v okviru državne suverenosti in ozemeljske celovitosti.

O Evropski listini o regionalnih ali manjšinskih jezikih se pogovarjamo z doc. dr. Natašo Gliha Komac.

Schreibe einen Kommentar