سفر زیر چطر کرونا

Podcast
Corona Information Vienna – Farsi Edition
  • Multilingual Radio Show Farsi
    05:37
audio
شرایط کار در زمان کرونا
audio
کرونا امپل یا چراغ رهنمایی کرونا
audio
قوانین سفر و بازگشایی دوباره سرحدات
audio
صحت و سلامتی
audio
Physical and mental health
audio
در رابطه به بازار کار
audio
روند آغاز دوباره کودکستان ها یا مهد کودک، مکاتب و دانشگاه ها
audio
آگاهی در رابطه به وضعیت کنونی، تغییرات و قواعد جدید بعد از گذشت هفت هفته موانع گشت و گذار در اتریش
audio
اخبار دروغ و نادرست نشرشده در مورد کرونا

سفر کنید، تا چه زمانی اخطاریه سفر به یک کشور مشخص دوام می کند، اگر شما فعلا در یک کشوری باشید که در ان اخطاریه سفر اعلان شده است، چه خواهید کرد، هنگام ورود به اتریش چه قوانینی وجود دارد، آیا هنوز هم پرواز های تنظیم شده از سوی دولت اتریش برای برگشتاندن دوباره شهروندان اتریشی به کشور اجرا می شود و آزمایشات COVID-19 چگونه هنگام ورود به اتریش انجام می شود

همه موارد فوق را در این برنامه شنونده باشید

 

برنامه آگهی کرونا – ویانا به زبان های آلمانی، انگلیسی، فارسی، عربی و سومالیایی به نشر میرسد

 

منابع انترنتی

 

https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reiseinformation/laender/

 

https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reisewarnungen/

 

https://www.bmi.gv.at/

https://www.oesterreich.gv.at/themen/freizeit_und_strassenverkehr/reisen_und_ferien/Reisebeschr%C3%A4nkungen-durch-das-Coronavirus.html

https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus—Haeufig-gestellte-Fragen/FAQ–Reisen-und-Tourismus.html

https://www.austria.info/de/service-und-fakten/coronavirus-situation-in-oesterreich

https://www.oeamtc.at/thema/reiseplanung/coronavirus-reiseinfos-36904404

https://www.oesterreich.gv.at/themen/freizeit_und_strassenverkehr/reisen_und_ferien/Seite.2960800.html

Liste der Labors, die SARS-VoV-2 Tests durchführen:

www.COVID19-labore.at

Schreibe einen Kommentar