شنبه : 24.10.2020 , Radio Tiam

Sendereihe
Tiam Radio
  • ORANGE 94.0 Logging 2020-10-24 15:00
    59:58
audio
رادیو تیام شنبه: 9.01.2021 نخستین برنامه تیام در سال جدید 2021
audio
Radio Tiam, Theater und Schauspieler
audio
رادیو تیام,موسیقی از تمام نقاط ایران
audio
Radio Tiam heute mit Hr.kayer Yarmohammadi
audio
رادیو تیام؛ با هدایت تنیان
audio
Raio ،Tiam, Institut Orient-Gesellschaft
audio
رادیو فانوس؛ تیام شنبه 27.06.2020
audio
Radio Tiam, mit Professor Dr. Siroos Mirzaie, über Coronavirus
audio
رادیو فانوس تیام؛ با مریم علیزاده

شنبه : 24.10.2020شنبه : 24.10.2020
پخش زنده: 16-15
فرکانس: 94.0 Orang

موضوع: بررسی رویدادهای جاری ومعرفی چند کتاب
با سحر و رضا
شاد و تندرست باشید 👍

من اگر روزی شود نقاش این دنیا شوم
من اگر روزی شود، نقاش این دنیا شوم
این جهان را عاری، از هر غصه وغم میکشم

بهر دلها، مهربانی، بی قراری، یک دلی
هر دلی را در کنار شاخه ای گل میکشم

اندر این دنیا کسی، بر کس ندارد برتری
من غنی را با فقیر، یکجا یکسان میکشم

زشت وزیبا، خالق وپروردگار ما یکیست
زشت وزیبا ، پیش هم ، اما انسان میکشم

عشق هایی که، در آن بوی خیانت میدهند
تا ابد محکوم، دل تنگی به زندان میکشم

هرکجا قلبی شکست ، مابی تفاوت بوده ایم
اری اری بهردلهای شکسته ، نیز درمان میکشم

من در این دنیا، تمام مردمش را، بی درنگ
با تنی سالم ، لب خندان ،خرامان میکشم

جواد الماسی

Schreibe einen Kommentar