BURGTHEATER – WIE VIEL ZUKUNFT HAT UNSERE VERGANGENHEIT?

Podcast
AGORA Divan
  • Burgthetaer
    21:31
audio
Pasti svetovnega spleta
audio
Mediacija skozi oči mediatorke
audio
Miha Šalehar: Pustolovec zmote I Der Abenteurer des Irrtums
audio
Tihotapstvo v prvi polovici 20 stoletja - Jelka Pšajd Schmuggel in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts - Jelka Pšajd
audio
Aina Sandrini se predstavi
audio
KI Kürbis: Pogumno v leto 2022 I Mutig ins Jahr 2022
audio
Vse bolj cenjen fižol I Wertvolle, steirische Bohnen
audio
Erlebnisregion Südsteiermark I Doživljajska regija Južna Štajerska
audio
Zbirka Primoža Premzla I Sammlung Primož Premzl
audio
Stefan rocks the World

Am 10. Oktober 1920 wurde über den Verbleib der durch das damalige Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen besetzten Regionen bei Österreich abgestimmt. In einer sogenannten „Volksabstimmung“ entschieden sich 59 % der Stimmberechtigten, darunter zahlreiche slowenisch sprechende Kärntnerinnen und Kärntner, für den Verbleib bei Österreich. Ein Datum, des Gedenkens wert, aber eine Zeitspanne, die weniger Anlass zum Feiern als vielmehr zur Befragung der Situation sein muss. Im Burgtheater wurde am Sonntag, den 4. Oktober mit Betroffenen und Wissenden, Kunst- und Literaturschaffenden, Ensemblemitgliedern und mit Kärntner Sloweninnen und Slowenen einen kritischen Diskurs geführt und literarische Texte in beiden Kärntner Landessprachen vorgestellt.

10. oktobra 1920 je bilo sprejeto glasovanje, ali naj regije, ki jih je zasedla takratna Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev, ostanejo pri Avstriji. Na tako imenovanem „referendumu“ se je 59% volilnih upravičencev, vključno s številnimi slovensko govorečimi Korošci, odločilo ostati v Avstriji. Datum, ki se ga spominjamo, ampak tudi časovni razpon, ki vabi ne ravno k praznovanju, ampak k razpravi o takratnem in sedanjem stanju oziroma položaju. V Burgtheater na Dunaju je v nedeljo, 4. oktobra, potekala kritična razprava z različnimi osebami s področja umetnosti, kulture in znanosti. Osmislili so kritično vodeno razpravo z literarnimi besedili in pesmimi v obeh jezikih dežele Koroške.

Gestaltung I Oblikovanje: Asja Boja

Schreibe einen Kommentar