Vesna Mikolič – življenje in delo na stičišču slovenske in italijanske kulture

Sendereihe
Stičišče slovanskih kultur – Treffpunkt slawische Kulturen
  • VesnaMikolicRadioAgora
    25:08
audio
Poučevanje slovenskega jezika v Avstriji na izobraževalni vertikali - 1. del
audio
Damian Buraczewski - Poljak, ki je vzljubil Slovenijo in slovensko vino
audio
Norma Bale - življenje včasih piše najlepše zgodbe I das Leben schreibt manchmal die schönsten Geschichten
audio
Stičišče slovanskih kultur na 55. Seminarju slovenskega jezika, literature in kulture / Treffpunkt slawische Kulturen auf dem 55. Seminar der slowenischen Sprache, Literatur und Kultur
audio
Peter Hill - slovanska duša iz Avstralije
audio
Urška Valenčič Arh in njen Graz v treh prizorih I Urška Valenčič Arh und ihr Graz in drei Szenen
audio
Renate Hansen-Kokoruš – die grazer Slawistin aus Mannheim

Dr. Vesna Mikolič je redna profesorica in znanstvena svetnica na področju jezikoslovja, po osnovni izobrazbi profesorica slovenskega in italijanskega jezika in književnosti. Od leta 1997 je zaposlena na ZRS Koper, kjer je predstojnica Inštituta za jezikoslovne študije, predava pa na Katedri za slovenski jezik in književnost Oddelka za humanistične študije Univerze v Trstu. Tesno sodeluje s slovenskimi kulturnimi in znanstvenimi ustanovami ter je poznana kot esejistka in publicistka.

Dr. Vesna Mikolič ist ordentliche Professorin und wissenschaftliche Beraterin für Linguistik sowie ausgebildete Professorin für slowenische und italienische Sprache und Literatur. Seit 1997 ist sie im Wissenschaftlichen Forschungszentrum in Koper beschäftigt, wo sie das Institut für Sprachwissenschaft leitet und hat einen Lehrstuhl Lehrstuhl für slowenische Sprache und Literatur am Institut für Geisteswissenschaften der Universität in Triest. Sie arbeitet eng mit slowenischen Kultur- und Wissenschaftsinstitutionen zusammen und ist außerdem als Essayistin und Publizistin tätig.

Glasba I Musik: „Dust and Memories“ (Unheard Music Concepts), „Brain Power“ (Mela)
Iz I von Free Music Archive
CC BY N

Foto I Photo: Tomaž Primožič

Schreibe einen Kommentar