AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung_“Samo znanje vas lahko reši” I “Nur Wissen kann dich retten”- Božo Grafenauer

Sendereihe
AGORA Akzente
  • AGORAAkzente_ 100 let koroskega plebiscita_ Samo znanje vas lahko resi
    19:00
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung I Dokumentarfilm über die Kärntner Volksabstimmung von Dr. Marjan Linasi I Dokumentarni film o koroškem plebiscitu - Dr. Marjan Linasi
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung I Korošci o Koroškem plebiscitu I Kärntner über Kärntner Volksabstimmung
audio
AGORAAkzente_ 100 let koroškega plebiscita_ 100 Jahre Kärntner Volksabstimmung I Posledice plebiscita za družine I Folgen der Abstimmung für Familien
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung_Koroška v luči umetniških projektov „CARINTHIja 2020"
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung Danijel Grafenauer: Slovenska narodna skupnost bogati Koroško I Die slowenische Nationalgemeinschaft bereichert Kärnten
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_ 100 Jahre Kärntner Volksabstimmung_ Zwei Orte an der Grenze I Kraja na meji
audio
AGORA Akzente_100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung Lidija Golc: Na Koroškem je občutek za ljudi I In Kärnten herrscht ein Gefühl für Menschen
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung_Obljube plebiscitarne propagande in realnost po njej
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_ 100 Jahre Kärntner Volksabstimmung_ 10. oktober skozi čas in oči slovenske narodne skupnosti I 10. Oktober durch die Zeit und Augen der slowenischen Volksgruppe

Ob 100-letnici koroškega plebiscita  smo pred mikrofon povabili potomca avtohtone slovenske narodne skupnosti s Koroške, Boža Grafenauerja, ki prihaja iz Frama pri Mariboru in je nekdanji   predsednik koroških Slovencev v Mariboru. Spregovori o težkih občutkih, ki ga vežejo na pokojnega očeta, kateri je zaradi takratnega političnega režima moral oditi in pri tem zaprisegel na odrešilno moč znanja. Pove nam, kako še bolj pomembno je zraven zavedanja svoje narodnosti to, da si dober človek in še:  „Pravijo, da se plebiscita spominjamo, slavit pa tega seveda Slovenci verjetno ne moremo“.

Anlässlich des 100. Jahrestages der Volksabstimmung in Kärnten haben wir einen Nachkommen der autochthonen slowenischen Nationalgemeinschaft aus Kärnten, Božo Grafenauer, der aus Fram bei Maribor stammt und ehemaliger Präsident der Kärntner Slowenen in Maribor ist, ans Mikrofon gebeten. Er spricht u.a. über die schwierigen Gefühle, die ihn an seinen verstorbenen Vater binden.

Schreibe einen Kommentar