AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung_ Koroški plebiscit 1920-2020

Sendereihe
AGORA Akzente
  • AGORAAkzente_ 100 let koroskega plebiscita_ Koroski plebiscit 1920-2020
    46:31
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung I Dokumentarfilm über die Kärntner Volksabstimmung von Dr. Marjan Linasi I Dokumentarni film o koroškem plebiscitu - Dr. Marjan Linasi
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung I Korošci o Koroškem plebiscitu I Kärntner über Kärntner Volksabstimmung
audio
AGORAAkzente_ 100 let koroškega plebiscita_ 100 Jahre Kärntner Volksabstimmung I Posledice plebiscita za družine I Folgen der Abstimmung für Familien
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung_Koroška v luči umetniških projektov „CARINTHIja 2020"
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung Danijel Grafenauer: Slovenska narodna skupnost bogati Koroško I Die slowenische Nationalgemeinschaft bereichert Kärnten
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_ 100 Jahre Kärntner Volksabstimmung_ Zwei Orte an der Grenze I Kraja na meji
audio
AGORA Akzente_100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung Lidija Golc: Na Koroškem je občutek za ljudi I In Kärnten herrscht ein Gefühl für Menschen
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung_Obljube plebiscitarne propagande in realnost po njej
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_ 100 Jahre Kärntner Volksabstimmung_ 10. oktober skozi čas in oči slovenske narodne skupnosti I 10. Oktober durch die Zeit und Augen der slowenischen Volksgruppe

Ob 100-letnici koroškega plebiscita se posvečamo obdobju plebiscita iz različnih zornih kotov. V prispevku spoznate, kak je bil čas ob razpadu Avstro-Ogrske monarhije, kako in zakaj se je s plebiscitom spremenilo življenje predstojniku žandarmerijske postaje na Bistrici v Rožu, Janku Oitzlu in njegovi družini. Kako je Velika Britanija gledala na koroško vprašanje določevanja meje na Pariški mirovni konferenci. Kake so bile posledice plebiscita za koroško prebivalstvo v naslednjih desetletjih in v kakih odnosih se danes nahajata Slovenija in Avstrija, sto let po pravnoveljavni ureditvi državne meje.

Anlässlich der 100 Jahre Kärntner Volksabstimmung widmet sich der Beitrag den verschiedensten Aspekten damaliger Zeit: Warum und wie veränderte sich das Leben von Janko Oitzl, Postenkommandant in Feistritz i.R. und seiner Familie mit dem Volksbeschluss? Welche Meinung und welchen Einfluss hatte Großbritannien auf die Grenz-Bestimmung in Kärnten im Zuge  der Pariser Friedenskonferenz 1919? Welche Auswirkungen hatte die Kärntner Volksabstimmung auf die gesamte Bevölkerung? In welcher Beziehungen stehen heute, 100 Jahre später, Österreich und Slowenien?

Oblikovanje I Gestaltung: Sara Pan

Schreibe einen Kommentar