Kulturpolitik und Geschichte im Zeitwandel

Sendereihe
AGORA Obzorja
  • Igor Pucker
    Download
    39:00
audio
Šola med nacionalno državo, varstvom manjšin...
audio
Pregled spominskega leta v Šentjakobu v Rožu
audio
Najnovejša spoznanja o koroškem plebiscitu I Neue Ergebnisse zur Kärntner Volksabstimmung
audio
Pot zbliževanja I Weg des Zusammenbringens
audio
TART GOES ATRIO
audio
Karawane der Menschlichkeit für Moria I Karavana človečnosti za Morio
audio
Stop zapiranju prosilcev za azil
audio
Erwin Polanc: Mago über Verritt
audio
Kärntner Allgemeine Zeitung

Igor Pucker leitet die Abteilung 14 Kunst und Kultur beim Amt der Kärntner Landesregierung und ist, neben dem Landeshauptmann Peter Kaiser, mitverantwortlich für die Kulturpolitik des Landes. Die Kulturpolitik, das Jubiläum der Volksabstimmung und die damit verbundenen Landesausstellungen sind nur einige Themen des Interviews mit ihm. Zuerst aber die Antwort darauf, wieso seiner Ansicht nach die Landesbudgets für Kultur nicht vergleichbar sind:

Igor Pucker je vodja oddelka 14 za umetnost in kulturo pri Uradu koroške deželne vlade. Kot tak je poleg deželnega glavarja Petra Kaiserja, ki opravlja tudi delo kulturnega referenta, soodgovoren za kulturno politiko dežele. Kulturna politika, kot tudi 100-letnica koroškega plebiscita in z njim povezane deželne razstave skozi čas so le nekatere izmed tem intervjuja z Igorjem Puckerjem. Najprej pa odgovor na vprašanje, zakaj po njegovem mnenju deželni proračuni za kulturo niso med seboj primerljivi:

Schreibe einen Kommentar