Kärntner Menschenrechtspreis-Einreichungen

Podcast
AGORA Divan
  • Kärntner Menschenrechtspreis-Einreichungen
    14:59
audio
Tag des Denkmals I Dan spomenika 2021
audio
Rovi Tezno I Stollen Tezno
audio
LGBTQIA+ v Mariboru I in Marburg
audio
Zelena Japka: trgovina brez plastične embalaže I Laden ohne Plastikverpackung
audio
Živimo s kulturno dediščino Cmureka I Leben mit dem kulturellen Erbe von Mureck
audio
Spletne fletne I Online Flutes
audio
MUT ZUM LERNEN
audio
Družina mladih umetnikov I Junge Künstler_innen-WG
audio
Študentka na razpotju I Studienwege
audio
Stališča državljanov na temo migracij in populizma

In Würdigung besonders herausragender Leistungen für die Menschenrechtsarbeit mit Kärnten Bezug wird vom Land Kärnten alljährlich der Kärntner Menschenrechtspreis in der Höhe von € 10.000,- vergeben. Die Verleihung des Preises dient der Förderung der Menschenrechtsarbeit sowie der Stärkung des Menschenrechtsbewusstseins der Kärntner Bevölkerung. Begründete Vorschläge für die Verleihung des Kärntner Menschenrechtspreises können bis 15. Oktober eines jeden Jahres beim Amt der Kärntner Landesregierung eingebracht werden.

V priznanje posebno izstopajočih prizadevanj na področju dela za človekove pravice, povezanih s Koroško, podeljuje dežela Koroška vsako leto nagrado za človekove pravice v višini € 10.000,–. Namen podelitve nagrade je pospeševati delo na področju človekovih pravic ter ozaveščati koroško prebivalstvo o človekovih pravicah. Utemeljeni predlogi za podelitev nagrade za človekove pravice se lahko oddajo vsako leto do 15. oktobra pri Uradu koroške deželne vlade.

Gestaltung I Oblikovanje: Asja Boja

Leave a Comment