Eu-Projekt Urban Soil 4 Food

Podcast
AGORA Divan
  • EU-Projekt Urban Siol 4 Food
    33:23
audio
Rovi Tezno I Stollen Tezno
audio
LGBTQIA+ v Mariboru I in Marburg
audio
Zelena Japka: trgovina brez plastične embalaže I Laden ohne Plastikverpackung
audio
Živimo s kulturno dediščino Cmureka I Leben mit dem kulturellen Erbe von Mureck
audio
Spletne fletne I Online Flutes
audio
MUT ZUM LERNEN
audio
Družina mladih umetnikov I Junge Künstler_innen-WG
audio
Študentka na razpotju I Studienwege
audio
Stališča državljanov na temo migracij in populizma
audio
Kreativno učenje nemščine v Radljah I Kreativ Deutsch lernen in Radlje

V petek se v Mariboru odvija Ulični festival lokalne hrane, ki ga v sklopu evropskega projekta Urbana zemljina za hrano, organizira Inštitut Wcycle. Poudarek je na lokalni samooskrbi in logiki krožnega gospodarstva. Bolj podrobno v pogovoru z Niko Škof svetovalec inštituta Igor Kos.

Am Freitag findet in Maribor I Marburg das „Street Festival of Local Food“ statt, das vom Wcycle Institute im Rahmen des europäischen Projekts „Urban Land for Food“ organisiert wird. Der Schwerpunkt liegt auf der lokalen Selbstversorgung und einer sinnvollen Kreislaufwirtschaft. Erfahren Sie mehr dazu in einem Gespräch mit Igor Kos, dem Berater des Instituts.

Leave a Comment