The FAM of arts

Podcast
AGORA Divan
  • The FAM of arts
    10:49
audio
Rovi Tezno I Stollen Tezno
audio
LGBTQIA+ v Mariboru I in Marburg
audio
Zelena Japka: trgovina brez plastične embalaže I Laden ohne Plastikverpackung
audio
Živimo s kulturno dediščino Cmureka I Leben mit dem kulturellen Erbe von Mureck
audio
Spletne fletne I Online Flutes
audio
MUT ZUM LERNEN
audio
Družina mladih umetnikov I Junge Künstler_innen-WG
audio
Študentka na razpotju I Studienwege
audio
Stališča državljanov na temo migracij in populizma
audio
Kreativno učenje nemščine v Radljah I Kreativ Deutsch lernen in Radlje

„The FAM of arts“ wurde im Sommer 2019 von Tanja Schlesinger, Dominik Velina, Patrick Wiltschnig und Richard Rozmann gegründet. Der Verein möchte einen Ort der Kreativität, Freiheit und Freundschaft erschaffen.

Tanja Schlesinger, Dominik Velina, Patrick Wiltschnig in Richard Rozmann so želeli v Celovcu ponuditi edinstven prostor, kjer nam bi se združili ples, glasba, igranje in upodabljajoča umetnost. To jim je tudi uspelo. Kako? Izveste v pogovoru.

Gestaltung I Oblikovanje: Asja Boja

Leave a Comment