zeit.čas.tempo

Podcast
AGORA Divan
  • zeit
    08:08
audio
Rovi Tezno I Stollen Tezno
audio
LGBTQIA+ v Mariboru I in Marburg
audio
Zelena Japka: trgovina brez plastične embalaže I Laden ohne Plastikverpackung
audio
Živimo s kulturno dediščino Cmureka I Leben mit dem kulturellen Erbe von Mureck
audio
Spletne fletne I Online Flutes
audio
MUT ZUM LERNEN
audio
Družina mladih umetnikov I Junge Künstler_innen-WG
audio
Študentka na razpotju I Studienwege
audio
Stališča državljanov na temo migracij in populizma
audio
Kreativno učenje nemščine v Radljah I Kreativ Deutsch lernen in Radlje

Das II. interdisziplinäre Kulturprojekt des Kunstvereins Kärnten hat am 1. Mai gestartet und wurde bis Jahresende verlängert. Das Projekt heißt „zeit.čas.tempo“. Die Projektidee der Kärnten Triennale stammt vom Vizepräsidenten und Beiratsmitglieds Andres Klimbacher.

Drugi interdisciplinarni projekt Društva umetnikov Koroške se je začel 2. maja in je podaljšan do konca tega leta. Trenutno imajo 65 različnih projektov in tudi ti bodo, kakor prejšnji projekt „Kopf.head.glava“ objavljeni v katalogu.

Gestaltung I Oblikovanje: Asja Boja

Leave a Comment