• Narodni dom v Trstu
    35:43
  • MP3, 256 kbps
  • 65.42 MB · Datei entsperren
Klicken Sie auf 'Download', um die Datei in der Originalqualität herunterzuladen.
„Zadeve je treba razumeti, ne pa opravičevati“ pravi zgodovinar Prof. Dr. Gorazd Bajc, s katerim govorimo o vračanju Narodnega doma Slovencem, o Bazoviških junakih, pa tudi o fojbah in o tem, kako kvalitetno je sobivanje slovenske narodne skupnosti v Italiji z večinskim prebivalstvom.

Mit dem Historiker und Prof. Dr. Gorazd Bajc sprechen wir über die Rückgabe des „Narodni dom“ nach 100 Jahren an die slowenische Volksgruppe in Italien und sprechen auch über „Basovizza Foibe“ und „Basovizza Helden“.

Gestaltung I oblikovanje: Sara Pan