Knjiga kot izvrstno terapevtsko sredstvo – Ein Buch als therapeutisches Instrument

Podcast
Poti iz labirintov
  • Poti_iz_labirintov_julij2020
    24:42
audio
Kako izstopiti iz adrenalinskega vala?
audio
Svetovni dan zavedanja narcistične zlorabe I Bewusstsein für narzisstischen Missbrauch
audio
Duševno zdravje na delovnem mestu I Psychisch gesund im Job
audio
Kaj pa duševno zdravje otrok? i Psychische Gesundheit von Kindern
audio
Motnje spanja I Schlafstörungen
audio
‘Brez ljubezni mi živeti ni’ I “Ich kann nicht ohne Liebe leben”
audio
Stres v času pandemije I Stress während der Pandemie
audio
Novo leto kot simbol upanja
audio
Naučena nemoč I Erlernte Hilflosigkeit
audio
Duševno zdravje in književnost I Psychische Gesundheit und Literatur

Biblioterapija je po mnenju mnogih psihologov in psihoterapevtov najpomembnejše terapevtsko sredstvo (poleg avtoanalitičnega pisanja) za preseganje osebnih stisk. S slednjim se strinja tudi Anita, ki pravi, „da bi brez knjig njeno življenje bilo prazno“. O tem kakšne knjige bere in kakšen je Omrin seznam terapevstkih knjig več Jasmina Godec.

Die Bibliotherapie wird von vielen Psycholog_innen und Psychotherapeut_innen als das wichtigste therapeutische Instrument (neben dem autoanalytischen Schreiben) zur Überwindung persönlicher Belastungen angesehen. Anita stimmt dem zu und sagt, dass “ohne Bücher ihr Leben leer wäre”. Jasmina Godec spricht mit ihr.

Leave a Comment