Abwunderung I Odhlajanje schau.Räume

Podcast
AGORA Divan
  • Rosi
    19:05
audio
Rovi Tezno I Stollen Tezno
audio
LGBTQIA+ v Mariboru I in Marburg
audio
Zelena Japka: trgovina brez plastične embalaže I Laden ohne Plastikverpackung
audio
Živimo s kulturno dediščino Cmureka I Leben mit dem kulturellen Erbe von Mureck
audio
Spletne fletne I Online Flutes
audio
MUT ZUM LERNEN
audio
Družina mladih umetnikov I Junge Künstler_innen-WG
audio
Študentka na razpotju I Studienwege
audio
Stališča državljanov na temo migracij in populizma
audio
Kreativno učenje nemščine v Radljah I Kreativ Deutsch lernen in Radlje

schau.Räume ist ein interdisziplinäres Performanceformat, das seit 2011 existiert und in leerstehenden Geschäftsräumen tabuisierte und marginalisierte soziale Themen performativ umsetzt. schau.Räume_regional 2020 forscht künstlerisch in den Städten Ferlach/Borovlje und Spittal zum Thema Abwanderung und Einwanderung. Fragt: Wer geht und warum, wer kommt und warum? Was sind persönliche Geschichten, Bedingungen und Erwartungen, die Menschen in diesen beiden Städten bleiben oder gehen lassen bzw. ließen? Gibt es Unterschiede und Gemeinsamkeiten in diesen beiden Städten, die sich sprachlich ähneln und doch in Bezug auf die Zweisprachigkeit so verschieden sind.

Interdisciplinarni performans format pogledi.prostori obstaja od leta 2011. Regionalni projekt pogledi.prostori 2020 v Borovljah in v Špitalu ob Dravi na umetniški način raziskuje problematiko izseljevanja in priseljevanja. Zastavlja si vprašanje: Kdo odhaja in zakaj, kdo prihaja in zakaj? Zanimajo jih osebne zgodbe, okoliščine in pričakovanja, ki posameznike privedejo do tega, da ostajajo v teh krajih oziroma ju zapustijo ali so ju že zapustili? Zanimajo jih razlike in sorodnosti med tema dvema mestoma, ki sta si jezikovno podobni, pa vendar glede dvojezičnosti tako različni.

Gestaltung I Oblikovanje: Asja Boja

Leave a Comment