Tone Partljič z romanom Pesnica odložil velikansko prtljago I Tone Partljic fiel mit dem Roman Pesnica ein Stein vom Herzen

Podcast
AGORA Divan
  • Za Jasmino - Partlic
    36:58
audio
Tag des Denkmals I Dan spomenika 2021
audio
Rovi Tezno I Stollen Tezno
audio
LGBTQIA+ v Mariboru I in Marburg
audio
Zelena Japka: trgovina brez plastične embalaže I Laden ohne Plastikverpackung
audio
Živimo s kulturno dediščino Cmureka I Leben mit dem kulturellen Erbe von Mureck
audio
Spletne fletne I Online Flutes
audio
MUT ZUM LERNEN
audio
Družina mladih umetnikov I Junge Künstler_innen-WG
audio
Študentka na razpotju I Studienwege
audio
Stališča državljanov na temo migracij in populizma

„Vsak je človek, z vsem dostojanstvom in vso bedo, ni velikih in malih ljudi“ pravi Tone Partljič, ki je nedavno zapisal in izdal avtobiografski roman pri založbi Beletrina z naslovom: Pesnica. V njem spremljamo raziskovanje osebnega odnosa do svojih staršev, še posebej očeta in drugih pomembnih Pesničanov. Jasmina Godec se je z vsestranskim slovenskim literarnim ustvarjalcem med drugim pogovarjala o bolečini, pa o sreči, kot je po njegovih besedah varna in ljubeča družina, ter o Pesnici, kot prostoru, ki se poslavja, mineva in umira. Pisatelj pa ji je, podobno kot Maja Haderlap na Koroškem z oživljanjem tamkajšnje obmejne pokrajine, doline Lepene in Železne Kaple, v romanu Angel Pozabe, dal skozi literarno besedo ponovno življenje.

“Jeder ist ein Mensch mit Würde und Elend, es gibt keine großen und kleinen Leute”, schrieb Tone Partljic in seinem neuesten autobiografischen Roman mit dem Titel Pesnica, der von Beletrina veröffentlicht wurde. Darin beobachten wir die Erforschung der persönlichen Beziehung zu den Eltern, insbesondere zum Vater und zu anderen wichtigen Dichtern. Jasmina Godec sprach mit dem vielseitigen slowenischen Literaturschöpfer über den Schmerz und über das Glück einer sicheren und liebevollen Familie sowie über das Buch Pesnica als Ort des Geschäftslebens, des Vergehens und des Sterbens. Der Schriftsteller belebt, wie Maja Haderlap in Kärnten durch die Wiederbelebung der Grenzregion in dem Roman Engel des Vergessens, das Tal von Lepena und von Železna Kapla.

Leave a Comment