Maribum Afriquí – z glasbo onkraj … I Mit Musik jenseits …

Podcast
AGORA Divan
  • Za Jasmino Afriqui
    21:07
audio
Aktueller Lesestoff I Novo bralno gradivo
audio
Tag des Denkmals I Dan spomenika 2021
audio
Rovi Tezno I Stollen Tezno
audio
LGBTQIA+ v Mariboru I in Marburg
audio
Zelena Japka: trgovina brez plastične embalaže I Laden ohne Plastikverpackung
audio
Živimo s kulturno dediščino Cmureka I Leben mit dem kulturellen Erbe von Mureck
audio
Spletne fletne I Online Flutes
audio
MUT ZUM LERNEN
audio
Družina mladih umetnikov I Junge Künstler_innen-WG
audio
Študentka na razpotju I Studienwege
Različnost med kulturami nas plemeniti I Vielfalt zwischen den Kulturen bereichert uns

V produkciji Plesne izbe je minula sreda minila v ritmih afriške glasbe in stare glasbene zapuščine s področja Prekmurja in Porabja. Maribum Afriquí, slovensko-afriški festival, kot tradicionalno dogajanje, je bilo letos ozaljšano z nastopom slovenske zasedbe Êdna in malijskega glasbenika Andra Kouyaté. V ospredju je medkulturni dialog, ki skozi univerzalen pojav kot je glasba nudi doživetje in sožitje različnih svetov. O slednjem pa nam več razkrije vodja festivala, Tina Sovič, ki jo je afriška kultura pred skoraj dvemi desetletji popolnoma prevzela. Z njo se pogovarja Jasmina Godec.

Die Produktion von “Plesna izba” am vergangenen Mittwoch war geprägt von afrikanischer Musik und alten musikalischen Hinterlassenschaften aus Prekmurje und Porabje. Maribum Afriquí, ein traditionell slowenisch-afrikanisches Festival, wurde in diesem Jahr von der slowenischen Band Êdna und der malischen Musikerin Andra Kouyaté gestaltet. Im Vordergrund steht der interkulturelle Dialog, der durch ein universelles Phänomen wie Musik, die Erfahrung und das Zusammenleben verschiedener Welten ermöglicht. Mehr darüber verrät die Festivalleiterin Tina Sovič, die vor über zwei Jahrzehnten vollständig von der afrikanischen Kultur eingenommen wurde. Sie wird von Jasmina Godec interviewt.

Leave a Comment