Pogovor s psihologinjo I Im Gespräch mit Psychologin Nina Vareško

Podcast
AGORA Divan
  • Pogovor s psihologinjo Nino Vareško
    27:56
audio
Aktueller Lesestoff I Novo bralno gradivo
audio
Tag des Denkmals I Dan spomenika 2021
audio
Rovi Tezno I Stollen Tezno
audio
LGBTQIA+ v Mariboru I in Marburg
audio
Zelena Japka: trgovina brez plastične embalaže I Laden ohne Plastikverpackung
audio
Živimo s kulturno dediščino Cmureka I Leben mit dem kulturellen Erbe von Mureck
audio
Spletne fletne I Online Flutes
audio
MUT ZUM LERNEN
audio
Družina mladih umetnikov I Junge Künstler_innen-WG
audio
Študentka na razpotju I Studienwege

Nina Vareško je govorila predvsem o svojih izkušnjah z delom z brezdomnimi osebami in o oblikah podpore ranljivim skupinam ter projektu SOPA, ki ga na Inštitutu za javno zdravje RS izvajajo z namenom preprečevanja tveganih vzorcev pitja alkohol.

Die Psychologin Nina Vareško spricht mit uns über Ihre Arbeit mit Obdachlosen, die Unterstützung von Kindern mit Angststörungen und über das Projekt SOPA, das sich mit dem Alkoholkonsum beschäftigt.

 

Leave a Comment