AGORA Akzente_ Integrationswochen I od migracije do integracije – Pogovor z beguncem, ki je dobil delo I Ein Gespräch mit dem Flüchtling, der den Job bekam

Sendereihe
AGORA Akzente
  • AGORA Akzente_ Integrationswochen I od migracije do integracije – Pogovor z beguncem, ki je dobil delo I Ein Gespräch mit dem Flüchtling, der den Job bekam
    23:33
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung I Dokumentarfilm über die Kärntner Volksabstimmung von Dr. Marjan Linasi I Dokumentarni film o koroškem plebiscitu - Dr. Marjan Linasi
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung I Korošci o Koroškem plebiscitu I Kärntner über Kärntner Volksabstimmung
audio
AGORAAkzente_ 100 let koroškega plebiscita_ 100 Jahre Kärntner Volksabstimmung I Posledice plebiscita za družine I Folgen der Abstimmung für Familien
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung_Koroška v luči umetniških projektov „CARINTHIja 2020"
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung Danijel Grafenauer: Slovenska narodna skupnost bogati Koroško I Die slowenische Nationalgemeinschaft bereichert Kärnten
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_ 100 Jahre Kärntner Volksabstimmung_ Zwei Orte an der Grenze I Kraja na meji
audio
AGORA Akzente_100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung Lidija Golc: Na Koroškem je občutek za ljudi I In Kärnten herrscht ein Gefühl für Menschen
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung_Obljube plebiscitarne propagande in realnost po njej
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_ 100 Jahre Kärntner Volksabstimmung_ 10. oktober skozi čas in oči slovenske narodne skupnosti I 10. Oktober durch die Zeit und Augen der slowenischen Volksgruppe

Spoznali bomo zgodbo Farida, begunca iz Sirije, ki je na Koroškem našel svoj drugi dom. Zelo dobro se je vključil v družbo, tukaj ima prijatelje in službo, s katero je zelo zadovoljen. V pogovoru izvemo tudi, na kakšen način tudi on prispeva in pomaga v lokalni skupnosti v Šentjakobu v Rožu.

Er ist gesellschaftlich sehr engagiert, auch in der Gemeinde St. Jakob im Rosental, hat Freunde und einen Job, mit dem er sehr zufrieden ist… Erfahren Sie mehr von Farid, einem Flüchtling aus Syrien, der in Kärnten sein zweites Zuhause gefunden hat.

Beitragsgestaltung I Oblikovanje prispevka: Jaka Novak

Schreibe einen Kommentar