• slovenscinavdruzini
    13:58
  • MP3, 320 kbps
  • 31.97 MB · Datei entsperren
Klicken Sie auf 'Download', um die Datei in der Originalqualität herunterzuladen.

V Pavlovi hiši je Kulturno društvo člen 7 za Slovence na avstrijskem Štajerskem skupaj s Krščansko kulturno zvezo (KKZ) iz Celovca minuli konec tedna pripravilo posvet oziroma seminar za pripadnike slovenske manjšine v Avstriji, na Madžarskem, v Italiji in na Hrvaškem o slovenščini v družini.  Osrednje vprašanje je bilo: kako je slovenski jezik razpet med funkcionalnostjo in identiteto? Odgovore nanj je v naslednji zvočni reportaži uredila Jasmina Godec.

__________________________________________________________________________________________

Vergangene Woche hat der Kulturverein Artikel-VII im Pavelhaus, für die Slowenen in der Steiermark zusammen mit dem Christlichen Kulturverein aus Klagenfurt, ein Seminar für Angehörige der Minderheiten in Österreich, Ungarn, Italien und Kroatien über die slowenische Sprache in der Familie vorbereitet. Die Kernfrage war: Wie hin- und her-gerissen ist die slowenische Sprache zwischen Funktionalität und Identität? Die Antworten darauf bekommen wir in dem folgenden Hörbeispiel von Jasmina Godec.