Srečanje društev iz Avstrije in Slovenije I Treffen von Vereine aus Österreich und Slowenien

Sendereihe
AGORA Divan
  • Srecanje drustev slo-avs prijateljstvo
    45:58
audio
Razsežnosti pouka na daljavo na Koroškem
audio
Brezdomstvo v času pandemije I Obdachlosigkeit in Zeiten der Pandemie
audio
Dvojezični filmi štajerskih šolarjev
audio
Vsi koledarji Mohorjeve v Celovcu odslej na spletu
audio
DIGIETHIK I digitalna etika
audio
Anderland. das eigene. das andere. das fremde.
audio
Push-Back Alarm Austria
audio
ONE BILLION RISING 2021
audio
Greenpeace – 50 let I 50 Jahre
audio
ORGANICER - pametni planer I smart Planer

Minuli vikend so se društva in klubi slovenskega in avstrijskega prijateljstva iz Avstrije in Slovenije mudila v slovenski štajerski prestolnici, da bi poglobili sodelovanje in obeležili 90. letnico Kluba koroških Slovencev v Mariboru in Ljubljani. Izpostavili so glavne mejnike v omenjenem obdobju in kako je, zaradi finančnih izzivov v vseh društvih opravljenega veliko prostovoljenga dela, ter kako se, ob pospeševanju medsebojnega sodelovanja in iskanju sinergij med društvi, vse bolj soočajo z generacijskim problemom. Torej, kako privabiti mladež v angažirano sodelovanje v društva in klube. Dogajanje je v naslednji zvočni reportaži povzela Jasmina Godec.

_______________________________________________________________________________________

Letztes Wochenende trafen sich Verbände und Vereine der slowenischen und österreichischen Freundschaft in der steirischen Landeshauptstadt um sich auszutauschen und die Zusammenarbeit vertiefen. Außerdem feierten sie das 90-jährige Jubiläum des Vereins der Kärntner Slowenen. Jasmina Godec berichtet vom Geschehen.

Schreibe einen Kommentar