Poznate Štajersko? I Kennen Sie die Steiermark?

Sendereihe
AGORA Divan
  • Poznate Štajersko, Kennen Sie die Steiermark
    23:51
audio
Vsi koledarji Mohorjeve v Celovcu odslej na spletu
audio
DIGIETHIK I digitalna etika
audio
Anderland. das eigene. das andere. das fremde.
audio
Push-Back Alarm Austria
audio
ONE BILLION RISING 2021
audio
Greenpeace – 50 let I 50 Jahre
audio
ORGANICER - pametni planer I smart Planer
audio
Poziv dijakov: Odprimo šole!
audio
Mladi rod praznuje 70 let
audio
Endlich Schutz für Frauen I Zaščitimo ženske

Razglednice, ki so bile na prelomu iz 19. v 20. stoletje izredno priljubljen vsakdanji komunikacijski medij in kot ga soavtorica projekta in razstave z naslovom Po sledeh skupne preteklosti: razglednice zgodovinske spodnje Štajerske“ Karin Almasy poimenuje današnji „Whatsapp“, nudijo vpogled na zgodovino „od spodaj“, torej z vidika preprostih ljudi. V Pavlovi hiši si je tako do 2. marca prihodnjega leta moč ogledati podobe in sporočila razglednic, sledi skupne zgodovine slovensko in nemško govorečega prebivalstva bivše Spodnje Štajerske. Podrobneje Jasmina Godec.

Als weit verbreitetes Alltagsmedium des ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts ermöglichen Postkarten einen Blick „von unten“ auf Geschichte. ŠTAJER-MARK sucht in Postkartenbildern und -texten nach Spuren der gemeinsamen Geschichte von slowenisch- und deutschsprachigen Menschen in der historiscen Untersteiermark /Spodnja Štajerska.

Schreibe einen Kommentar