VII – Revija Slovenk in Slovencev na avstrijskem Štajerskem I Das Magazin der Sloweninnen und Slowenen in der Steiermark

Sendereihe
AGORA Divan
  • Nova revija
    14:02
audio
Razsežnosti pouka na daljavo na Koroškem
audio
Brezdomstvo v času pandemije I Obdachlosigkeit in Zeiten der Pandemie
audio
Dvojezični filmi štajerskih šolarjev
audio
Vsi koledarji Mohorjeve v Celovcu odslej na spletu
audio
DIGIETHIK I digitalna etika
audio
Anderland. das eigene. das andere. das fremde.
audio
Push-Back Alarm Austria
audio
ONE BILLION RISING 2021
audio
Greenpeace – 50 let I 50 Jahre
audio
ORGANICER - pametni planer I smart Planer

Revija štajerskih Slovencev in Slovenk ima novo grafično podobo in naslov. Imenuje se VII. Sedem je predvsem številka, ki označuje člen avstrijske državne pogodbe, v katerem so zapisane pravice avtohtonih manjšin v Avstriji. Jasmina Godec je prebirala novo revijo in se o razvoju revije, novi podobi in njeni vsebini pogovarjala s predsednico Kulturnega društva Člen 7 za avstrijsko Štajersko – Pavlova hiša Susanne Weitlaner, kustosom Pavlove hiše Davidom Kranzelbinderjem in glavnim prevajalcem iz slovenščine v nemščino Sebastianom Walcherjem.

Die Zeitschrift Steirische Slowenen und Sloveninnenhat einen neuen Titel und ein neues Gesicht.Die Zeitschriftheißt VII. Die Siebenistjene Ziffer, die den Artikel im österrichischen Staatsvertrag bezeichnet, der die Rechte der österreichischen Minderheiten festschreibt. Jasmina Godec hat das neue Magazin gelesen und spricht über die Entwicklung des Magazins, das neue Image und dessen Inhalte mit der Obfrau des Artikel-VII-Kulturvereins für Steiermark – Pavelhaus Susanne Weitlaner, dem Kurator des Pavelhauses David Kranzelbinder und dem Übersetzer Sebastian Walcher.

Schreibe einen Kommentar