Večjezičnost in menjava jezika I Mehrsprachigkeit und Sprachenwechsel

Sendereihe
AGORA Divan
  • Menjava in izguba jezika
    29:02
audio
Razsežnosti pouka na daljavo na Koroškem
audio
Brezdomstvo v času pandemije I Obdachlosigkeit in Zeiten der Pandemie
audio
Dvojezični filmi štajerskih šolarjev
audio
Vsi koledarji Mohorjeve v Celovcu odslej na spletu
audio
DIGIETHIK I digitalna etika
audio
Anderland. das eigene. das andere. das fremde.
audio
Push-Back Alarm Austria
audio
ONE BILLION RISING 2021
audio
Greenpeace – 50 let I 50 Jahre
audio
ORGANICER - pametni planer I smart Planer

Večjezičnost in večjezična literatura nista nekaj novega. V današnji oddaji z raziskovalci jezika o tem kako je standardizacija jezikov v času formiranja nacionalnih držav vplivala na večjezične prakse, ter kako večjezičnost vpliva na literaturo, njeno kompleksnost, estetiko, sporočilnost. Zanimala nas je tudi menjava jezika v večjezičnih prostorih in literaturah.

Mehrsprachigkeit und mehrsprachige Literatur sind nichts neues. Heute sprechen wir mit Sprachforscher_innen darüber, wie die Standardisierung von Sprachen während der Formation von Nationalstaaten mehrsprachige Literatur und ihre Komplexität, Ästhetik und Informationsvermittlung beeinflusste. Im Gespräch erfahren wir auch mehr über den Sprachenwechsel in mehrsprachigen Räumen und Literatur.

Schreibe einen Kommentar