Literatura avtohtonih jezikovnih manjšin I Literatur autochthoner sprachlicher Minderheiten

Sendereihe
AGORA Divan
  • Manjssinska literatura
    17:21
audio
Dvojezični filmi štajerskih šolarjev
audio
Vsi koledarji Mohorjeve v Celovcu odslej na spletu
audio
DIGIETHIK I digitalna etika
audio
Anderland. das eigene. das andere. das fremde.
audio
Push-Back Alarm Austria
audio
ONE BILLION RISING 2021
audio
Greenpeace – 50 let I 50 Jahre
audio
ORGANICER - pametni planer I smart Planer
audio
Poziv dijakov: Odprimo šole!
audio
Mladi rod praznuje 70 let

Z raziskovalci in literarnimi teoretiki smo govorili o književnosti avtohtonih jezikovnih skupin, še posebej nas je zanimal položaj koroško slovenske literature. Pojasnijo s katerimi izzivi se soočajo pisatelji avtohtonih jezikovnih manjšin, kam in kako lahko umestimo koroško slovensko književnost, kaj je mala literatura, kako avtorji avtohtonih jezikovnih manjšin izbirajo jezik pisanja in kako ta vpliva na pisanje njihovih biografij ter recepcijo bralstva.

Wir sprachen mit Forscher_innen und Literaturtheoretiker_innen über die Literatur autochthoner sprachlicher Minderheiten – vor allem die der Kärntner Slowenen. Wir erfahren mehr über die Herausforderungen, die Schriftsteller_innen autochthoner sprachlicher Minderheiten bewältigen müssen, wie und wohin man die Literatur der Kärntner Slowenen platzieren kann, wie Schriftsteller_innen sich für eine Sprache entscheiden und wie diese die Akzeptanz der Leser_innen beeinflussen kann.

Schreibe einen Kommentar