Slovenščina za najmlajše v Gradcu I Slowenisch für die Kleinsten in Graz

Sendereihe
AGORA Divan
  • Slovenscina za najmlajse
    28:30
audio
IKEMBA - opolnomočanje migrantk I die MigrantInnen empowern
audio
Razsežnosti pouka na daljavo na Koroškem
audio
Brezdomstvo v času pandemije I Obdachlosigkeit in Zeiten der Pandemie
audio
Dvojezični filmi štajerskih šolarjev
audio
Vsi koledarji Mohorjeve v Celovcu odslej na spletu
audio
DIGIETHIK I digitalna etika
audio
Anderland. das eigene. das andere. das fremde.
audio
Push-Back Alarm Austria
audio
ONE BILLION RISING 2021
audio
Greenpeace – 50 let I 50 Jahre

Vsak torek popoldan se v prostorih Jezikovnega inštituta za slovenski jezik v Gradcu za dve šolski uri zberejo najmlajši med drugim in šestim letom starosti, da bi skozi pogovor, igro, pesem, ples, branjem pravljic in z različnimi didaktičnimi pripomočki spoznavali in utrjevali slovenski jezik. Želje in vizija organizatorja, to je Kulturno društvo Člen 7 za avstrijsko Štajersko – Pavlova hiša, so, da bi v roku dveh let, tudi po vzoru avstrijske prestolnice, lahko dvojezičnim otrokom omogočili vrtec, z možnostjo uporabe slovenske besede v vsakdanu. Tako bi najmlajšim dostop do materinščine bil lažje dostopen, kot je to omogočeno danes. Na tokratnih uricah slovenščine so najmlajši spregovorili zapeli v slovenskem jeziku in zaplesali med drugim tudi v ritmih Ringe raje  z našo novinarsko kolegico Jasmino Godec.

An jedem Dienstagnachmittag, in den Räumlichkeiten des Spracheninstituts für Slowenisch in Graz, treffen sich die Zwei- bis Sechsjährige zu Gesprächen, Spielen, Liedern, Tanzen, Lesen von Märchen mit verschiedenen didaktischen Hilfsmitteln, um die slowenische Sprache zu lernen und zu stärken. Der Wunsch und die Vision des Veranstalters, das ist der Artikel-VII-Kulturverein für Steiermark, ist, dass innerhalb von zwei Jahren, auch nach dem Vorbild der österreichischen Hauptstadt, zweisprachige Kinder einen Kindergartenplatz mit der Möglichkeit der Verwendung des slowenischen Wortes erhalten. Dieses mal redeten die Jüngsten auf Slowenisch, sangen in slowenischer Sprache und tanzten unter anderem in den Rhythmen von Ringa raja mit unserer Journalistenkollegin Jasmina Godec.

Schreibe einen Kommentar