• 7.28.03.2017
    59:53
  • MP3, 192 kbps
  • 82.26 MB
Klicken Sie auf 'Download', um die Datei in der Originalqualität herunterzuladen.

نورز همه ی شما عزیزان میارک

زیبایی های این شهر لینز رو برای شما معرفی کردیم تا توی ایام عید دیدن کنید

قسمت چهارم اثر فاخر سرکار خانم لیدا کردی
داستان بیژن و منیژه از شاهنامه فردوسی
نویسنده مصطفی مرادی
موسیقی ایمان محبی
تهیه کننده رامش داوودی

رادیو فرو برنامه فارسی زبان فرصت نو
فرصت نو پاسخی است به سوالات شما
سوالات خود را به ایمیل آدرس زیر و یا از طریق فیسبوک برای ما بنویسید
forsateno.radiofro.gmail.com