Pogovor s Petro Kohlenprath

Podcast
AGORA Divan
  • AGORA Divan_Petra Kohlenprath Teil 2
    25:50
audio
Kulturni teden v Pliberku
audio
Dvojezično izobraževanje in šolstvo I Zweisprachiges Bildungs- und Schulwesen
audio
Naša Drava I Unsere Drau
audio
Am Ball
audio
Dominik Srienc im Porträt I v potretu
audio
Sternwanderung nach St. Pongratzen I sv. Pankracij
audio
Aktueller Lesestoff I Novo bralno gradivo
audio
Tag des Denkmals I Dan spomenika 2021
audio
Rovi Tezno I Stollen Tezno
audio
LGBTQIA+ v Mariboru I in Marburg

Prisluhnite drugemu pogovoru s Petro Kohlenprath o projektu Interference in o njeni osebni izkušnji dvojne nacionalne identitete. Interference so projekt, ki raziskuje zgodovino in zgodbe dvojezične družine Kohlenprath s tem pa izpostavlja družbeno in zgodovinsko pomembna vprašanja o dogajanju pred, med in po drugi svetovni vojni v obmejnem, dvojezičnem kraju Brodi I Loibltal.

Leave a Comment