schieflagen I neravnovesja_soziale probleme und perspektiven I Brez doma

Sendereihe
AGORA Akzente
  • Brez doma
    23:23
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung I Dokumentarfilm über die Kärntner Volksabstimmung von Dr. Marjan Linasi I Dokumentarni film o koroškem plebiscitu - Dr. Marjan Linasi
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung I Korošci o Koroškem plebiscitu I Kärntner über Kärntner Volksabstimmung
audio
AGORAAkzente_ 100 let koroškega plebiscita_ 100 Jahre Kärntner Volksabstimmung I Posledice plebiscita za družine I Folgen der Abstimmung für Familien
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung_Koroška v luči umetniških projektov „CARINTHIja 2020"
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung Danijel Grafenauer: Slovenska narodna skupnost bogati Koroško I Die slowenische Nationalgemeinschaft bereichert Kärnten
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_ 100 Jahre Kärntner Volksabstimmung_ Zwei Orte an der Grenze I Kraja na meji
audio
AGORA Akzente_100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung Lidija Golc: Na Koroškem je občutek za ljudi I In Kärnten herrscht ein Gefühl für Menschen
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung_Obljube plebiscitarne propagande in realnost po njej
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_ 100 Jahre Kärntner Volksabstimmung_ 10. oktober skozi čas in oči slovenske narodne skupnosti I 10. Oktober durch die Zeit und Augen der slowenischen Volksgruppe

Statistično gledano ne moremo povedati točnega števila brezdomcev in brezdomk na Koroškem in v Celovcu. Kako je mogoče da nekdo v Avstriji spolzi skozi celotni socialni sistem in pristane na tleh? Katere ustanove imamo v Celovcu, ki pomagajo brezdomcem, kako delujejo in kaj lahko družba prispeva k zmanjšanju problema brezdomstva. Luka Plevnik se bo pogovarjal z bivšim brezdomcem Leo-m, vodjo svetovalne sluzbe dnevnega centra za brezdomce Eggerheim magistro Katrin Starc in vodjo oddelka za socialo v Celovcu magistrom Stefanom Mauthnerjem.

Statistisch gesehen können wir nicht genau sagen, wie viele Menschen obdachlos in Kärnten und Klagenfurt sind. Wie ist es möglich, dass jemand in Österreich durch das soziale Netz fällt? Welche Institutionen helfen den Obdachlosen in Klagenfurt und was kann die Gesellschaft dazu beitragen um das Problem zu reduzieren? Luka Plevnik spricht mit dem Ex-Obdachlosen Leo, der Fachbereichsleitung des Eggerheims  Katrin Starc und mit dem Abteilungsleiter für Soziales mag. Stefan Mauthner.

Schreibe einen Kommentar