• KUO141217X - LP - AGORA Akzente_Brez doma - 1403568
    23:23
  • MP3, 256 kbps
  • 42.83 MB · Datei entsperren
Klicken Sie auf 'Download', um die Datei in der Originalqualität herunterzuladen.

Statistično gledano ne moremo povedati točnega števila brezdomcev in brezdomk na Koroškem in v Celovcu. Kako je mogoče da nekdo v Avstriji spolzi skozi celotni socialni sistem in pristane na tleh? Katere ustanove imamo v Celovcu, ki pomagajo brezdomcem, kako delujejo in kaj lahko družba prispeva k zmanjšanju problema brezdomstva. Luka Plevnik se bo pogovarjal z bivšim brezdomcem Leo-m, vodjo svetovalne sluzbe dnevnega centra za brezdomce Eggerheim magistro Katrin Starc in vodjo oddelka za socialo v Celovcu magistrom Stefanom Mauthnerjem.

Statistisch gesehen können wir nicht genau sagen, wie viele Menschen obdachlos in Kärnten und Klagenfurt sind. Wie ist es möglich, dass jemand in Österreich durch das soziale Netz fällt? Welche Institutionen helfen den Obdachlosen in Klagenfurt und was kann die Gesellschaft dazu beitragen um das Problem zu reduzieren? Luka Plevnik spricht mit dem Ex-Obdachlosen Leo, der Fachbereichsleitung des Eggerheims  Katrin Starc und mit dem Abteilungsleiter für Soziales mag. Stefan Mauthner.