schieflagen I neravnovesja_soziale probleme und perspektiven_Befunde der 5. Kärntner Armutskonferenz I Rezultati 5. koroške konference o revščini

Sendereihe
AGORA Akzente
  • AGORA Akzente - Befunde der 5. Kärntner Armutskonferenz
    Download
    30:07
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung I Dokumentarfilm über die Kärntner Volksabstimmung von Dr. Marjan Linasi I Dokumentarni film o koroškem plebiscitu - Dr. Marjan Linasi
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung I Korošci o Koroškem plebiscitu I Kärntner über Kärntner Volksabstimmung
audio
AGORAAkzente_ 100 let koroškega plebiscita_ 100 Jahre Kärntner Volksabstimmung I Posledice plebiscita za družine I Folgen der Abstimmung für Familien
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung_Koroška v luči umetniških projektov „CARINTHIja 2020"
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung Danijel Grafenauer: Slovenska narodna skupnost bogati Koroško I Die slowenische Nationalgemeinschaft bereichert Kärnten
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_ 100 Jahre Kärntner Volksabstimmung_ Zwei Orte an der Grenze I Kraja na meji
audio
AGORA Akzente_100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung Lidija Golc: Na Koroškem je občutek za ljudi I In Kärnten herrscht ein Gefühl für Menschen
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_100 Jahre Kärntner Volksabstimmung_Obljube plebiscitarne propagande in realnost po njej
audio
AGORA Akzente_ 100 let koroškega plebiscita_ 100 Jahre Kärntner Volksabstimmung_ 10. oktober skozi čas in oči slovenske narodne skupnosti I 10. Oktober durch die Zeit und Augen der slowenischen Volksgruppe

In diesem Beitrag aus der Reihe schieflagen I neravnovesja_sociale probleme und  perspektiven stehen die Perspektiven im Feld des Sozialen im Fokus. Wir sprechen über die Befunde der 5. Kärntner Armutskonferenz, der größten Veranstaltung, die sich in Kärnten der Armut und Sozialem widmet. Die diesjährige Armutskonferenz fand anfang November im Stift St. Georgen am Längsee statt, und zwar unter dem Motto „Leben ohne Armut – Perspektiven, Visionen und Anforderungen zur sozialen Frage im 21. Jahrhundert“. Über diese  sprechen wir mit Heinz Pichler, dem Obmann des Kärntner Netzwerkes gegen Armut und soziale Ausgrenzung, das die Konferenz organiserte, und mit Monika Skazedonig, der Sprecherin des Netzwerkes.

V tem prispevku iz serije schieflagen I neravnovesja_socialni problemi in perspektive bodo bolj kot problemi do izraza prišle perspektive. Govora bo namreč o rezultatih letošnje že 5. koroške konference o revščini / Kärntner Armutskonferenz, največjega posveta, ki se ga na Koroškem organizira na temo revščine in socialne izključenosti. Letošnja konferenca je v začetku novembra potekala v Šentjuriju ob Dolgem jezeru, njen naslov pa se je glasil „Življenje brez revščine – perspektive, vizije in zahteve socialnega vprašanja v 21. stoletju“.  O perspektivah, vizijah in zahtevah, ki jih je formulirala konferenca v organizaciji Koroške mreže proti revščini in socialni izključenosti se Tomaž Verdev pogovorja s Heinzom Pichlerjem, predsednikom mreže, in Moniko Skazedonig, njeno predstavnico za javnost.

1 Kommentar

Schreibe einen Kommentar