• DOBRODOŠLI DOMA 2017
    32:31
  • MP3, 256 kbps
  • 59.56 MB · Datei entsperren
Klicken Sie auf 'Download', um die Datei in der Originalqualität herunterzuladen.

Festival Dobrodošli doma je letos potekal v Pomurju. Gre za tradicionalno srečanje slovencev v zamejstvu iz celega sveta, ki ga je slovenski Urad za slovence v zamejstvu in po svetu tokrat pripravil v Murski Soboti. Osrednje dogajanje programa je potekalo v soboto na tamkajšnjem dvorcu Rakičan. Tam je bila tudi naša štajerska dopisnica Bojana Šrajner

Festival „Dobrodošli doma« fand dieses Jahr im Murgebiet statt. Das Festival ist ein traditionelles Treffen von Slowen_innen aus dem Ausland und der Welt, das vom Ministerium für Slowenen im Ausland und der Welt organisiert wird. Die Hauptveranstaltungen fanden in der Burg Rakičan in der Nähe von Murska Sobota statt. Beitragsgestaltung: Bojana Šrajner.