15_Lidija Golc

Sendereihe
100 frauen. slowenische literatur I 100 žensk. slovenska literatura
  • 100 frauen I 100 žensk - Lidija Golc
    29:59
audio
22_Tatjana Pregl Kobe
audio
21_Karin Cvetko Vah
audio
20_Bogomila Kravos
audio
19_Milka Hartman
audio
18_Ljuba Prenner
audio
17_Breda Smolnikar
audio
16_Tanja Tuma
audio
14_Stanislava Chrobakova Repar
audio
13_Marja Boršnik

Lidija Golc, rojena leta 1955 v Ljubljani, s koreninami v Mariji na Zilji na avstrijskem Koroškem, je na Filozofski fakulteti v Ljubljani študirala slovenski in ruski jezik ter književnost. Pozneje je končala tudi podiplomski študij iz didaktike književnosti. Poučuje slovenščino na eni od srednjih šol v Ljubljani in piše učbenike za slovenščino za osnovne in srednje šole. Nepogrešljivi del njenega vsakdana sta tudi branje in pisanje leposlovja. Lidija Golc je svoje prve pesmi objavila v reviji Otrok in družina, potem pa je za nekaj desetletij za javnost umolknila. Ko se je kot pesnica znova pojavila, je njene pesmi večkrat objavila in nagradila tržaška revija Mladika. Leta 2015 je revija njen pesniški ciklus Vsakomur iz svoje lepene nagradila z drugim mestom. Leta 2011 je pri Celovški Mohorjevi založbi izšla avtoričina prva pesniška zbirka Dobro, pa se še izboljšuje. Kot je zapisala dramaturginja Draga Potočnjak, je Lidija Golc ena redkih sodobnih slovenskih pesnic, ki so s pesniškim prvencem med bralce prišle v svojih zrelih letih. V Ellerjevi ediciji Celovške Mohorjeve je dve leti pozneje izšla še njena druga pesniška zbirka Amarkordi. Pesnica se poleg izbire založbe tudi v motiviki svojih liričnih pesmi zelo rada vrača na Koroško – po dotik izgubljenega spomina, po del svoje družinske in osebne identitete. Redno objavlja tudi v koroško slovenski literarni reviji Rastje, ki jo izdaja Društvo slovenskih pisateljev v Avstriji.

Die Dichterin Lidija Golc wurde 1955 in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana geboren. An der Philosophischen Fakultät studierte sie slowenische und russische Sprache und Literatur, später schloss sie auch das Postdiplomstudium in Literaturdidaktik ab. Zurzeit unterrichtet sie Slowenisch an einer Mittelschule in Ljubljana und verfasst sowohl Lehrbücher für Slowenisch als auch intimgeprägte Lyrikbände. Lidija Golc veröffentlichte ihre ersten Gedichte in der Zeitschrift Otrok in družina. Später veröffentlichte sie ihre Gedichte auch in der Triester Zeitschrift Mladika. 2015 wurde sie beim Mladika-Literaturwettbewerb für ihren Gedichtzyklus Jedem aus seinem leppen mit dem zweiten Platz ausgezeichnet. Im Jahre 2011 erschien beim Klagenfurter Hermagoras Verlag ihre erste Gedichtsammlung Gut, wird aber noch besser. Die Dramaturgin Draga Potočnjak stellt dabei fest, dass Lidija Golc eine der seltenen zeitgenössischen Schriftstellerinnen ist, die ihr Erstlingswerk erst sehr spät herausbrachten. 2013 erschien in der Eller-Edition des Hermagoras Verlag auch ihr zweiter Gedichtband Amarkorde. Da die Familie der Dichterin großväterlicherseits aus Maria Gail im Zillertal stammt, kehrt Lidija Golc in der Motivik ihrer Gedichte immer wieder in ihre geistige Heimat Kärnten zurück. Dabei versucht sie ihre verlorene Kärntner Erinnerung, ihre familiäre und persönliche Identität innovativ und in einer präzisen künstlerischer Sprache zu verarbeiten. Lidija Golc veröffentlicht ihre Texte auch regelmäßig in der Literaturzeitschrift Rastje, die vom Verband slowenischer Schriftsteller in Österreich herausgegeben wird.

100 frauen. slowenische literatur I 100 žensk. slovenska literatura
Redaktion und Gestaltung/urednica: Jerneja Jezernik
Gast/gostja: Lidija Golc
Sprecherinnen/govorke: Delphine Blumenfeld, Angelika Hödl, Jerneja Jezernik
Gelesen wurde aus/odlomki iz: „Amarkordi“ und/in aus dem Gedichtszyklus „Jedem aus seinem Leppen“
Verlag /založba: Hermagoras und/in Privatarchiv der Autorin
Musik/glasba: Peter Rudenko
Ton und Schnitt/ton in montaža: Dragan Janjuz

Schreibe einen Kommentar