علی رضا صادق زاده (کارگردان – تهیه کننده – مهندسی صدا)

افروز راستگر علیپور (دستیار تولید و پادکست)

مریم روزبهانه (نویسنده و سردبیر)

گوهر نوربخش (صدا)

بهنام قربانی (سخنران)