Sie hören Dengê Çiya - Kurdischer Kunst, Literatur, Musik

Sendereihen auf FREIRAD

  • 06.02.19   Dengê Çiya xeleka 2
    59:00
  • 06.12.18   Dengê Çiya xeleka 1
    58:59
beschreibung kommt 2 Beiträge
Jingles 12 Beiträge
4 Beiträge
1 Beiträge