Sie hören Forsateno

 • 25.04.18میلاد عیسی مسیح مبارک
  60:00
 • 25.04.18مهدکودک؛مدرسه و هورت
  59:44
 • 25.04.18اخراج پناهجویان و بازگشت داوطلبانه به وطن
  59:55
 • 25.04.18نوروز پیروز
  59:53
 • 25.04.18انواع بیمه های رایج در اتریش
  59:44
 • 25.04.18هر اطلاعاتی که بعد از گرفتن پناهندگی نیاز دارید
  59:45
 • 25.04.18معرفی سازمانی بسیار کار آمد برای زندگی در اتریش
  59:58
 • 25.04.18مزایا، مشکلات و فرصت های نو در سرزمین نو
  59:49
 • 20.03.18سوالات متداول پناهندگی، مراحل اداری اخذ پناهندگی و مهاجرت در اتریش
  59:42

Sendereihen auf Radio FRO 105,0