Šiftar Lili

Station
radio AGORA 105 I 5
Bearbeiten
Kot vsak dobronamerni človek želim tudi sama prispevati k dobrobiti širše skupnosti v kateri živim. Svoje poslanstvo vidim na področjih prehranjevanja, gostoljubja v širšem pomenu in podpiranja ožje ali širše skupnosti.
Ljubezen mojega življenja je zagotovo zdravo in kvalitetno kuhanje. S posebno pozornostjo znam izbirati zdravo pridelane surovine lokalnega izvora in jih s čim bolj zdravo predelavo oziroma pripravo ponuditi kot vabljive jedi za vse starostne skupine. Vodi me moto: zdravo, lokalno in letnemu času ustrezno. Sem ljubiteljica permakulture, starih sort sadja in zelenjave ter uporabe divje raslih užitnih rastlin v kuhinji.

10 Beiträge