• Audio (1)
  • Bilder (1)
  • Széchenyi István és Széchenyi Béla cikkei a Timesban: könyvbemutató
    61:34
  • MP3, 96 kbps
  • 42.28 MB
Klicken Sie auf 'Download', um die Datei in der Originalqualität herunterzuladen.

Széchenyi István szerepe és a Széchenyi-kutatás különleges volta

Hogyan jött létre ez a könyv: Utazás Londonba. A British Library folyóiratrészlege Colindale-ban. A Rothschild Archivum főnökének segítsége. A Times internetes változata. A Times levéltári anyagának története. Melanie és Eamon segítsége. Az osztrák nagykövetség iratai.

A Széchenyi-kutatás sajátosságai. A különféle lelőhelyek. Nagycenk kifosztása. A Storno-gyűjtemény.

Az együttműködés a Timesszal – John Thadeus Delane szerepe.
Széchenyi István és Béla cikkeinek különbsége.
A sajtóhadjárat és ennek háttere: A lombardiai háború és Kossuth tevékenysége.
A „Blick“: Ausztria külpolitikai helyzete 1859-ben, a „Blick“ és a sajtóhadjárat évében. Alexander von Bach és a „Rückblick“ című irata. Széchenyi István válasza és ennek megjelenése, terjesztése. A házkutatások.

A korai Széchenyi-életrajzok és a döblingi iratok kalandos története. Az „Önismeret“ és a „Nagy Magyar Szatíra“ egy mű, de külön jelent meg. Az egyik a másik folytatása, de mivel az anyag külön levéltárakba került, mind a mai napig két külön műként tartják számon. Ezek a feljegyzései mint a Blick és a sajtóhadjárat szellemi háttere.

A döblingi hagyaték története. Tasner személye.
A szétszórt hagyaték. A gyűjtők és a múzeumok.

Széchenyi ügyét a kiegyezés után sem karolták föl, a döblingi iratokat nem követeleték vissza. De az Akadémia sem örült tulságosan a Tasner-féle hagyatéknak: a kortársak féltek a róluk készült feljegyzésektől.

Ma sem népszerű Széchenyi Istvánt kutatni …