Prekmurščina kinč predragi

Podcast
AGORA Divan
  • Prekmurscina_kinc_predragi_26122022
    29:52
audio
18:18 Min.
Globaški kulturni dnevi
audio
31:42 Min.
Pino Pograjc: Trgetanje
audio
23:12 Min.
Obisk arhiva v Lonču I Archivbesuch in Deutschlandsberg
audio
12:49 Min.
Wann kommt die Anerkennung?
audio
27:14 Min.
Preden zares poči I Bevor es wirklich kracht
audio
29:07 Min.
Grenzüberschreitende Zusammenarbeit I Čezmejno sodelovanje
audio
28:57 Min.
Grenzlandorchester in der Südoststeiermark I na južnem štajerskem
audio
30:39 Min.
Fizikus - CERN Courier 3-4
audio
19:23 Min.
Hundert und Ein Tag
audio
32:38 Min.
Gozdni mož I Naturmensch Karl-Heinz Neumeister

Pri založbi Mladinska knjiga je na pobudo in v sodelovanju s Prekmurskim društvom general Maister Murska Sobota ter Ministrstvom za kulturo izšla knjiga Prekmurščina, kinč predragi – Živa prekmurska kulturna dediščina v zvoku in pisavi. Knjiga je nastala z namenom ohranjanja in obujanja prekmurskega dela slovenske kulture. Ustvarili so jo prekmurski in prekmursko govoreči strokovnjaki, knjiga pa poleg pisane besede na priloženem digitalnem mediju prinaša tudi zvočne in druge interaktivne vsebine. Podrobneje Jasmina Godec.

Auf Initiative und in Zusammenarbeit mit der Prekmurje General Maister Society Murska Sobota und dem Ministerium für Kultur hat der Verlag Mladinska knjiga das Buch „Prekmurščina, kinč predragi – Prekmurjes lebendiges Kulturerbe“ herausgegeben. Das Buch wurde von Experten aus Prekmurje und aus der Region verfasst und enthält neben dem geschriebenen Wort auch Audio- und andere interaktive Inhalte.

Schreibe einen Kommentar