Irena Svetek: Beli volk

Podcast
Generatorji zgodb
  • SEGZ120722 - Generatorji zgodb - Irena Svetek
    59:47
audio
59:37 Min.
Irena Svetek: Črni princ
audio
59:37 Min.
Lenart Zajc: Pošast
audio
59:37 Min.
Feri Lainšček: Petelinje jajce
audio
59:37 Min.
Katja Gorečan: Materinska knjižica
audio
1 Std. 36 Sek.
Katja L. Pauli: Spletke à la carte
audio
59:37 Min.
Breda Mulec: Vaški godec
audio
59:37 Min.
Esad Babačić: Balkonci
audio
59:38 Min.
Andraž Rožman: Titov sin
audio
59:38 Min.
Miriam Drev: Od dneva so in od noči & Zdravljenje prednikov
audio
59:37 Min.
Adriana Kuči: Ime mi je Sarajevo

Beli volk, drugi del trilogije Irene Svetek, je roman o strasti in ljubosumju, pa tudi o nemoči in razgreti krvi, kar lahko vodi do pošastnih dejanj. Opravka imamo s psihološko kriminalko, ki ima tudi literarne ambicije, hkrati pa vleče vzporednice s prvim delom, ki nosi naslov Rdeča kapica. Če smo se v romanu Rdeča kapica srečevali z različnimi determinizmi, psihološkimi ozadji, imamo v Belem volku opravka s staroslovansko mitologijo. V Belem volku je  moč razbrati količino afekta in energije, ki ga je vanj vložila pisateljica. To še posebej velja za raziskave, ki ne zadevajo samo volkove in slovansko mitologijo, temveč predvsem dobro organizirane združbe tihotapcev heroina.

Der weiße Wolf, der zweite Teil der Trilogie von Irena Svetek, ist ein Roman über Leidenschaft und Eifersucht, aber auch über Machtlosigkeit und heißes Blut, das zu ungeheuerlichen Taten führen kann. Es ist ein psychologischer Kriminalroman, der auch literarische Ambitionen hat und Parallelen zum ersten Teil Rotkäppchen aufweist. Wenn wir in Rotkäppchen auf verschiedene Determinismen und psychologische Hintergründe gestoßen sind, haben wir es in Der weiße Wolf mit alter slawischer Mythologie zu tun. In Der weiße Wolf kann man sehen, wie viel Gefühl und Energie die Autorin in den Text gesteckt hat. Dies gilt insbesondere für Forschungen, die sich nicht nur mit Wölfen und slawischer Mythologie, sondern vor allem mit gut organisierten Heroinschmuggelringen befassen.

Schreibe einen Kommentar