Živeti z evropskim bobrom I Der europäische Biber

Podcast
AGORA Divan
  • Živeti z evropskim bobrom I Der europäische Biber
    24:26
audio
11:39 Min.
3 Jahre kaz. I 3 leta kaz.-a
audio
13:25 Min.
Animalia
audio
19:30 Min.
Natalija Milovanović - Samoumevno
audio
18:00 Min.
Slovenski in avstrijski učenci skupaj v naravi
audio
15:19 Min.
50 Jahre Grenzlandbücherei Eibiswald
audio
22:22 Min.
FEMALE VOICE POWER 2022
audio
28:55 Min.
Frau sein macht schön I Lepo je biti ženska
audio
20:01 Min.
Das Konzert der Stimmen I Koncert glasov
audio
48:27 Min.
"Slavistične šivarije" v zvočni obliki I in Klangform 
audio
11:56 Min.
Odprtje knjižnice v Dobrli vasi

V nadaljevanju programa se bomo posvetili krasni a s strani ljudi prevečkrat nerazumljeni živali. Gre za drugega največjega glodalca na svetu, ki lovi tudi kot vodilni ekološki inženir. Madžari mu pravijo »A hód«, Hrvatje »dabar« po nemško je »Biber« v Sloveniji pa ga poznajo pod imenom bober. V omenjenih državah domuje evropski bober, sorta, ki jo je človek v preteklosti iztrebil. Z novim naseljevanjem pa so bobri dandanes ponovno prisotni ob naših rekah in vodotokih. Nekateri so jih veseli, drugi jih sovražijo, ekologi pa poudarjajo dejstvo, da se moramo naučiti ponovno živeti z njimi. Po poteh evropskega bobra se je v radijskem prispevku odpravila Bojana Šrajner Hrženjak.

Wir beschäftigen uns heute mit einem sehr schönen Tier, das vom Menschen leider oft missverstanden wird: Das zweitgrößte Nagetier der Welt gilt auch als „Baumeister der Natur“. Die Ungarn nennen ihn „A hód“, die Kroaten „dabar“, auf Deutsch heißt er „Biber“ und in Slowenien kennt man ihn als „bober“. Diese Länder sind auch die Heimat des Europäischen Bibers, einer Art, die schon beinahe ausgerottet wurde. Mit der Neuansiedlung sind Biber aber nun auch wieder entlang unserer Flüsse und Wasserläufe präsent. Einige sind glücklich mit ihnen, andere weniger – Ökologen betonen, dass wir wieder lernen müssen, mit ihnen zu leben. Bojana Šrajner Hrženjak begab sich für ihren Radiobeitrag auf die Spuren des europäischen Bibers.

 

Schreibe einen Kommentar