رادیو تیام؛ با آرش صابری نیا

Podcast
Tiam Radio
  • ORANGE 94.0 Logging 2022-04-09 15:00
    60:00
audio
06:29 Min.
رادیو تیام، با دکتر حسین لشکری
audio
1 Std. 00 Sek.
رادیو تیام؛ با علیرضا باقری
audio
59:58 Min.
رادیو تیام؛ با گیتا داوودی
audio
58:37 Min.
رادیو تیام با سروش بختیارنیا
audio
58:37 Min.
رادیو تیام با خانم پروا
audio
1 Std. 00 Sek.
رادیو تیام؛ آرمیتا نجفی
audio
1 Std. 00 Sek.
رادیو تیام؛ با علیرضا احمدی
audio
1 Std. 00 Sek.
رادیو تیام 💚🤍❤️ بادکتر میثم شکرایی
audio
1 Std. 00 Sek.
رادیو تیام؛ دکتر محمد علی بهمنی قاجار

رادیو تیام
شنبه: 9.04.2022
20.فروردین.1401
باز خوانی تهران از دریچه کتاب
مهمان : آقای ارش صابری نیا

با سحر و رضا

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

نگاهش به سبزه عید که افتاد رفت توی فکر ؛ لحظاتی گذشت … وقتی سرشو بالا آورد و فهمید که دارم با تعجب نگاه می‌کنم ، لبخند تلخی زد
گفتم : „گیله مرد“ ! توی سبزه‌ها چی دیدی که رفتی تو فکر ؟! کمی سکوت کرد و گفت : به این دونه‌های سبز شده نگاه کن ؛ چند روز آب و غذا و نور خورشید خوردند و رشد کردند …
گفتم : خب !
گفت : سیصد شصت و پنج روز از خدا عمر گرفتیم و آب و غذا و فلک در اختیارمون بود ؛ می‌ترسم رشد که نکرده باشم هیچ ، افت هم کرده باشم !
دونه‌ای که نخواد رشد کنه ؛ هر چقدر آب و آفتاب بهش بدی فقط بیشتر می‌گنده …

• بزرگ علوی
• گیله مرد

 

#Iran#radio#Tvtiam
#ایران#رادیو#تیام#موزه
#Tvtiam
پاینده و جاوید باشید 🙏♥️

Schreibe einen Kommentar