Nasilje nad ženskami narašča

Podcast
AGORA Obzorja
  • Nasilje nad zenskami za SARO
    21:31
audio
33:00 Min.
Ivan Penec Vanč
audio
09:43 Min.
Globaške kulturne dneve odprli z razstavo
audio
18:03 Min.
45. pohod na Arihovo Peč
audio
19:02 Min.
Avstrijska kultura v tujini
audio
33:26 Min.
Menažerija I Menagerie
audio
15:01 Min.
Poti v deželni zbor
audio
24:27 Min.
Trenirajte pametno, ne na pamet
audio
20:52 Min.
Stadtteile ohne Partnergewalt
audio
34:33 Min.
Solveig Haring
audio
21:17 Min.
Narava in človek

Do svetovnega dneva človekovih pravic poteka kampanja 16 dni ozaveščanja proti nasilju nad ženskami in otroki. Namen kampanje je v družbi izpostaviti ničelno toleranco do nasilja, žrtve psihičnega, fizičnega in ekonomskega nasilja pa spodbuditi k temu, da se nasilnežem zoperstavijo in s pomočjo nevladnih organizacij in državnih organov poiščejo pomoč iz nasilne situacije. Iz varne hiše v Celovcu se nam oglasi mag. Petra Erian.

Die Gewalt an Frauen kennt keine Grenzen, macht keinen Unterschied zwischen arm und reich und hat keine Religion oder Nationalität. Anlässlich der  internationalen Kampagne »16 Tage gegen Gewalt an Frauen« sprechen wir mit Petra Erian vom Frauenhaus Klagenfurt. Notrufnummer: 0463/44966

Gestaltung I oblikovanje: Sara Pan

Schreibe einen Kommentar