Slovenski poslovni jezik

Podcast
AGORA Divan
  • Slovenski poslovni jezik
    19:04
audio
Die Reise der Verlorenen
audio
Vdihnimo življenje z Manco Izmajlovo
audio
Pasti svetovnega spleta
audio
Mediacija skozi oči mediatorke
audio
Miha Šalehar: Pustolovec zmote I Der Abenteurer des Irrtums
audio
Tihotapstvo v prvi polovici 20 stoletja - Jelka Pšajd Schmuggel in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts - Jelka Pšajd
audio
Aina Sandrini se predstavi
audio
KI Kürbis: Pogumno v leto 2022 I Mutig ins Jahr 2022
audio
Vse bolj cenjen fižol I Wertvolle, steirische Bohnen
audio
Erlebnisregion Südsteiermark I Doživljajska regija Južna Štajerska

Slovenski poslovni jezik je knjiga, ki ji lahko rečemo tudi učbenik in jezikovni priročnik. Namenjen je za slovenščino v srednjih in višjih šolah. Avtorici Alenka Weber in Mateja Gomboc sta ga sistematično uredili.

Uvodno poglavje govori na splošno o sporazumevanju. Sledi poglavje o rabi slovenščine v poslovanju, z značilnostmi in primeri. Poglavje o jeziku in pravopisu nas popelje skozi posamezne slovnične ravnine in nas uči pravilnega zapisovanja. Znanje o jeziku in pravopisu pa utrdimo z vajami, ki so jim dodane tudi rešitve.

Schreibe einen Kommentar