EqualiZ

Podcast
AGORA Divan
  • EqualiZ
    13:49
audio
Josip Ipavec – prezrti skladatelj
audio
Štajerska zakladnica gob I Steirische Pilzschatzkammer
audio
Glasba v pomoč I Musik hilft
audio
Orange Eibiswald I Oranžni Ivnik
audio
Najboljša učiteljica globalnega učenja I Ausgezeichnete Lehrerin
audio
Arteficia
audio
Obisk ekološke kmetije Lipnik I Zu Besuch am Biobauernhof Lipnik
audio
Žalovanje
audio
Srca v igri
audio
Svetovni dan filozofije I Welttag der Philosophie

Was vor 25 Jahren als eine der ersten Anlaufstellen für Mädchen* und junge Frauen* in Klagenfurt I Celovec begann, ist heute ein Kompetenzzentrum mit vielfältigen Angeboten, lebendig und offen. Das will man auch mit einem neuen Namen EqualiZ stärker nach außen tragen. Der Name ändert sich, Angebote und Dienstleistungen bleiben gleich – und erweitern sich laufend.

V zadnjih 25 letih so se vztrajno razvijali. Kar se je nekoč začelo kot ena prvih kontaktnih točk za dekleta * in mladenke * v Celovcu I Klagenfurt, je danes kompetenčni center s široko paleto ponudb. Živahno in odprto. Z novim imenom želijo to jasneje pokazati navzven. Ime se spreminja, ponudbe in storitve ostajajo enake – in se nenehno širijo. Zdaj se imenujejo EqualiZ.

Leave a Comment