رادیو تیام؛ با علیرضا احمدی

Podcast
Tiam Radio
  • ORANGE 94.0 Logging 2021-10-23 15:00
    60:00
audio
58:48 Min.
رادیو تیام، با دکتر جواد نمکی
audio
59:10 Min.
Radio Tiam 08.07.23
audio
58:26 Min.
رادیو تیام، هنر نقاشی با اکرم غفارنژاد
audio
59:38 Min.
رادیو تیام نگاهی کوتاه به زندگی و آثار هوشنگ گلشیری Radio Tiam
audio
59:10 Min.
رادیو تیام❤️ شنبه ۲۲ آپریل ۲۰۲۳
audio
59:59 Min.
رادیو تیام با محمدامین نعامی
audio
1 Std. 00 Sek.
2022-09-24 15:0 radio tiam
audio
58:26 Min.
رادیو تیام/تعطیلات و تابستان
audio
59:32 Min.
رادیو تیام؛ دکتر شهریار فقه کریمی
audio
59:59 Min.
رادیو تیام؛ با حسین عباداللهی

رادیو تیام

شنبه 23.10.2021

همراه با مهمان برنامه آقای علیرضا احمدی
پژوهشگر تاریخ با اجرای سحر و رضا

عنوان بحث:
دلایل و ضرورت انتقال پایتخت از تبریز به قزوین در عهد صفوی

*************************************************

آدم ها با هم فرق دارند.
یکی هوای زندگی اش که ابری می‌شود به کنج اتاقش پناه می‌برد.
درمان دردش تنهایی است و سکوت و زمان.
دیگری اما دورش را شلوغ می کند.
می‌گوید و می‌خندد آنقدر که صدای غمش در همهمه و شلوغی گم شود.
نه که بی خیال باشد، نه.
فقط راه آرامش آدم‌ها با هم فرق دارد!
یکی دوست داشتنش را فریاد می‌زند .
دلتنگی اش را بروز می دهد.
از ترس از دست دادن حرف می‌زند.
دیگری اما حتی از عمیق‌ترین احساساتش به سختی حرفی به میان می‌آورد.
دلتنگی امانش را هم که ببرد منطقش را نمی‌گیرد.
همیشه جایی گوشه‌ی ذهنش بدون ترس و وحشت به از دست دادن و زندگی بعد از آن فکر می کند.
نه که آدم خشک و سردی باشد، نه.
فقط احساسات آدم‌ها با هم فرق دارد!
یکی هزار بار هم شکست بخورد باز از شروع دوباره نمی‌ترسد.
صبرش زیاد است و نا امیدی اش کم.
دیگری اما با کوچک ترین ناملایمتی از پا می افتد
با اولین شکست قید همه چیز را می زند.
نه که ضعیف باشد نه،
فقط ظرفیت آدم‌ها با هم فرق دارد!
یکی در بیست سالگی تصمیم می‌گیرد تنهایی‌اش را برای همیشه بیمه کند، در بیست و پنج سالگی فرزندانش را تر و خشک می‌کند و در سی سالگی به زندگی‌اش با رضایت لبخند می‌زد.
دیگری اما در سی و چند سالگی یادش می‌آید تنهاست حس می کند نیاز به خانواده‌ای دارد که فقط و فقط برای خود او باشد.
نه که دیر شده باشد و از وقتش گذشته باشد، نه.
فقط زمان آدم‌ها با هم فرق دارد!
یکی هر هفته در نمازهای دسته جمعی بهترین حال دنیا را دارد.
دیگری اما با رقص و آواز و مهمانی حالش خوب می شود نه که آدم عجیبی باشد،
نه.فقط اعتقاد آدم‌ها با هم فرق دارد!
کاش قبل از یاد گرفتن تمام قانون های ریز و درشت زندگی این را بدانیم هر آدمی که طبق انتظار ما رفتار نکرد شبیه ما فکر نکرد معیار و اندازه های زندگی اش به زندگی ما نخورد مثل ما لباس نپوشید،
مثل ما به زندگی نگاه نکرد ،نه که آدم بدی باشد.نه که موجود عجیب و غریبی باشد.
نه.
فقط آدم‌ها در همه چیز با هم فرق دارند.
این ساده ترین قانون زندگی‌ست که گاهی فهمش برای ما آدم‌ها غیر ممکن‌ترین کار دنیا می‌شود.

„محدثه رمضانی“

Schreibe einen Kommentar